موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » آموزش آرایه های ادبی(آموزش تکست نویسی) هستید!

امروز یکشنبه 02 آبان 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

آموزش آرایه های ادبی(آموزش تکست نویسی)

آموزش آرایه های ادبی(آموزش تکست نویسی)

آموزش اصول ترانه سرایی(تکست نویسی)

موضوع این فصل : آرایه های ادبی (زیبایی های شعر و تکست) 

با موزیک دو ستاره همراه باشید

آرایه های ادبی (زیبایی های شعر و تکست) 
معمولا زیبا ترین شعر ها و تکست ها آرایه های ادبی فراوانی دارند.
آرایه های ادبی ای که بیش از بقیه آرایه ها در تکست نویسی پاپ و رپ استفاده می شود:
1- واج آرایی
2- جناس
3- مراعات نظیر
4- تشبیه
 
 
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آرایه های ادبی به کتاب ها و اینترنت مراجعه کنید. اما ما در جلسات آینده انواع آرایه را توضیح خواهیم داد
 
خرید بهترین پکیج جامع ترین آموزش ترانه سرایی در ایران