موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » تنظیمات snap در کیوبیس(قسمت دهم) هستید!

امروز شنبه 06 آذر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

تنظیمات snap در کیوبیس(قسمت دهم)

تنظیمات snap در کیوبیس(قسمت دهم)

تنظیمات snap در کیوبیس

آموزش کیوبیس المنت7 - قسمت دهم

تنظیمات Snap یکی از مهمترین تنظیمات برای کار ساخت و تنظیم آهنگ است. در نور ابزار افعال یا غیر فعال می سازد. برای تنظیم نوع برنامه یک دکمه Snap دارید که این ویژگی را فعال یا غیر فعال میسازد. برای تنظیم نوع Snap منوی نزدیک این دکمه را باز کنید. روشهای گوناگون برای Snap را میبینید.اگر گزینه grid را انتخاب نمایید ویژگی Snap براسان نوع تنظیم در فیلد grid عمل می کند.اگر گزینه grid relative را انتخاب نمایید رویداد با پارتی که حرکت میدهید به خطهای راهنما گرایش پیدا میکند اما موقعیت نسبی خود را به این خطها را حفظ میکند. مثلا اگر یک رویداد یا پارت در میزان سوم و ضرب دوم باشد می توانید آن را به میزان دهم انتقال دهید اما روی ضرب دوم این میزان قرار می گیرد. اگر گزینه eventS را انتخاب نمایید رویداد یا پارانی که حرکت می دهید نسبت به ابتدا و انتهای رویدادها گرایش دارد. اگر گزینه Shuffle را انتخاب نمایید و دو رویداد همجوار داشته باشید هنگام حرکت دادن یکی مثلا بطرف راست رویداد دیگر هم بطرف راست حرکت می کند. اگر گزینه magnetic Curser را انتخاب نمایید مکان فعلی اشاره گر روی صفحه مکان گرایشی خواهد شد. اگر گزینه Snapto Zero CrOSSing فعال باشد هنگام برش دادن یا تغییر اندازه رویدادها عملیات در نقاطی اتفاق می افتد که شدت صدا در رویداد صفر باشد.

سمت چپ رابط کاری برنامه با پانل تنظیمات تراکها اختصاص دارد که آن را inSpector می نامند. هرگاه یک تراک را انتخاب نمایید همه تنظیمات و مشخصات آن تراک در این پانل دراختیار شما قرار می گیرند.

سمت راست این پانلی ناحیه تنظیمات و اسامی تراکها قرار دارد. در این قسمت نام و نوع برخی از تنظامیات مربوط به هر تراک را در اختیار دارید. در این قسمت اسامی و نوع و برخی تنظیمات همه تراکهایی که در پروژه دارید قرار دارند. بر اساس نوع تراک تنظیماتی که در این قسمت دراید متفاوت هستند. به کمک پنجره track COnrols Settings مشخصی می کنید که کدام تنظیمات برای تراکها در این ناحیه نمایش داده شوند.

سمت راست ناحیه تنظیمات تراکیا به ناحیه محتوی تراکها اختصاص دارد جایی که آن را eVent displa می نامند. همه کلیپهای صوتی و midi که در ترکها دارید در این ناحیه قرار می گیرند.

به کمک فرمانهای موجود در منوی View می توانید هر یک از اجزای موجود در رایط کاری برنامه را آشکار یا پنهان نمایید.

 

 

خرید پکیج آموزش کیوبیس المنت 7 از سایت

 

دانلــــود