موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » ایهام چیست و عنوان آن ها هستید!

امروز پنجشنبه 06 آبان 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

ایهام چیست و عنوان آن ها

ایهام چیست و عنوان آن ها
 
 
ایهام در اصطلاح بدیع،آوردن واژه ای در کلام است که دارای دو معنی باشد،یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن،و هدف گوینده اغلب معنی دور باشد.مانند این بیت:
شاید به خواب شیرین،فرهاد رفته باشد  
در این بیت،واژه ی "شیرین"دو معنی دارد.معنی نزدیک به معنای"شیرین" است و معنای دورآن-که همین معنا مد نظر شاعر است-اشاره به شیرین-معشوق فرهاد-دارد.  
به شکل کلی و ویژه می توان ایهام را به یازده گونه تقسیم کرد:  
 
۱-ایهام تام  
۲-ایهام تناسب  
۳-ایهام توکید  
۴-ایهام طباق(ایهام تضاد)  
۵-ایهام عکس  
۶-ایهام مبیّنه  
۷-ایهام مجرد(مُجرّده)  
۸-ایهام مرشح(مُرشّحه)  
۹-ایهام مُوَشّح  
۱۰-ایهام مهیا  
۱۱-ایهام وصل  
 
در جلسه آینده انواع ایهام هایی که نام برده ایم را توضیح خواهیم داد
 
 
خرید بهترین پکیج جامع ترین آموزش ترانه سرایی در ایران