موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » آموزش کیوبیس المنت7-قسمت 9 هستید!

امروز پنجشنبه 06 آبان 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

آموزش کیوبیس المنت7-قسمت 9

آموزش کیوبیس المنت7-قسمت 9

آموزش کیوبیس المنت7 - قسمت 9

نوار پیمایش و نوار های پیمایش پروژه

 

نوار پیمایش

داخلی پنجره audio editor برنامه این نوار پایین نوار اطلاعات قرار دارد. در این نوار می توانید عملیات پیمایش در محتوی قطعه صوتی را بسادگی انجام دهید. از دستگیره های چپ و راست در این نوار برای تغییر بزرگنمایی اطلاعات استفاده می کنید. یا داخلی یک ناحیه کلیک نموده و می کشید تا آن ناحیه را در مرکز دیدتان قرار دهید.

نوار های پیمایش پروژه

پایین نوار پیمایش خط زمان برنامه قرار دارد که مدت زمان آهنگ را از ابتدا (سمت چپ) تا انتها (سمت راست) نشان می دهد. تقسیمات خط زمان پروژه بر اساس تنظیماتی است که در پنجره تنظیمات پروژه انجام داده اید اما با کلیک نمودن روی پیکان سمت راست این نوار می توانید تقسیم بندی متفاوت از زمان را برای نمایش در این نوار انتخاب نمایید. البته با ایجاد ترکهای نوع ruler می توانید نمایش زمان پروژه را به شیوههای گوناگون و همزمان داشته باشید.

 

خرید پکیج آموزش کیوبیس المنت 7 از سایت

 

دانلــــود