موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » آموزش ویدیویی کیوبیس به زبان فارسی - قسمت 5 هستید!

امروز شنبه 06 آذر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

آموزش ویدیویی کیوبیس به زبان فارسی - قسمت 5

آموزش  ویدیویی کیوبیس به زبان فارسی - قسمت 5

آموزش ویدیویی کیوبیس به زبان فارسی - قسمت 5 

توضیح پنجره VST performance و گزینه ASIO guard

 

 

پنجره  VST performance

این پنجره جایی است که میزان پردازش جریان صدا و نیز سرعت انتقال اطلاعات در هارد دیسک سیستم را به شما نشان می دهد. برای باز کردن این پنجره در منوی devices فرمان vst performance را کلیک نمایید. نشانگر averageload نشان می دهد که تا چه اندازه از توان پردازنده سیستم برای پردازش صدا در برنامه استفاده می شود.

نشانگر real time peak میزان پردازشهای همزمان انجام شده توسط پردازنده را نمایش می دهد .

نشانگر Overload نشان دهنده فشار بیش از اندازه سیستم برای پردازش جریان صدا است. نشانگر disk نشان دهنده میزان درگیری هارد دیسک برای انتقال اطلاعات است. اگر فشار.زیادی بر هارد دیسک وارد شود نشانگر سمت راست روشن می شود

گزینه ASIO guard

در پنجره  device setup در قسمت  vst audio system یک گزینه  ASIO-gaurd دارید که به کمک آن می توانید فشار موجود در سیستم برای پردازش همزمان صدا را کاهش دهید. اگر این گزینه را فعال نمایید برنامه پردازش تراکها را تا حد امکان به روش غیر همزمان انجام می دهید تا فشار بر سیستم را کاهش دهد.

 

خرید پکیج آموزش کیوبیس

 

دانلــــود