موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » شروع آموزش خوانندگی از مبتدی تا پیشرفته هستید!

امروز دوشنبه 26 مهر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

از این پس آموزش خوانندگی در سایت

از این پس آموزش خوانندگی در سایت
با توجه به پیشرفت سریع فن آوری و امکاناتی که برای ساخت موزیک و تنظیم و... فراهم شده خوانندگی خواهان زیادی پیدا کرده است چرا که امروزه هر کسی میتواند به این حرفه علاقه پیدا کرده و فعالیت کند،از این رو استودیو موزیک دوستاره سعی کرده آموزش های اختصاصی برپیشرفت موسیقی فراهم کند که یکی از این آموزش ها آموزش خوانندگی می باشد که از این پس به صورت جامع در سایت قرار میگیرد
از جلسه آینده  به معرفی و توضیح تجهیزاتی که برای راه اندازی استودیوی خانگی ضبط صدا نیاز خواهید داشت می پردازیم.