موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » ادامه تعریف برخی از ایهام ها(آموزش ترانه سرایی) هستید!

امروز پنجشنبه 06 آبان 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

ادامه تعریف برخی از ایهام ها(آموزش ترانه سرایی)

ادامه تعریف برخی از ایهام ها(آموزش ترانه سرایی)

ایهام عکس ,ایهام مبیّنه,ایهام مجرد,ایهام مرشح

آموزش شعر نویسی و ترانه سرایی از استودیو موزیک دو ستاره

ایهام عکس

ایهام عکس آن است که واژه ی مقدم،با تغیر معنی هم در آخر هم آورده شود و در واقع از نوعی جناس استفاده شود.مانند این بیت:

بهرام که گور می گرفتی همه عمر 

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ 

 

ایهام مبیّنه

ایهام مبیّنه آن است که واژه یا عبارتی آورده شود که با معنی مورد نظر رابطه داشته باشد.مانند بیت زیر:

به راستی که نه همبازی تو بودم من 

تو شوخ دیده مگس بین که می کند بازی 

 

ایهام مجرد

ایهام مجرد(مُجرّده) آن است که لفظی مناسب با هیچ یک از دو معنا آورده نشده باشد.مانند این بیت:

منم به روی تو حیران و دیگران که نباشند 

غریب،بی بصرانند،بهتر آن که نباشند 

 

ایهام مرشح

ایهام مرشح(مُرشّحه) آن است که کلامی مناسب با معنی غیر مورد نظر آورده شود.مانند این بیت:

شاه از آن گور برنتافت ستورکی 

توان تافتن عنان از گور؟  

 

در جلسات آینده ایهام های بیشتری را معرفی خواهیم کرد

 

خرید بهترین پکیج جامع ترین آموزش ترانه سرایی در ایران