موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » دانلود آکورد داریوش به نام عشقم حذر کن هستید!

امروز شنبه 06 آذر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

دانلود آکورد داریوش به نام عشقم حذر کن

دانلود آکورد داریوش به نام عشقم حذر کن

دانلود آکورد داریوش به نام عشقم حذر کن

از عشقم حذر كن
داريوش
4/4
F# G A Bm F#m G A Bm F#
گفتي از عشقم حذر كن چه بد كردم نكردم يادمو از دل بدر كن چه بد كردم نكردم
G F#m A Em G Bm.
روز اول گفته بودي ولي از تو نشنيدم توي آئينه ديروز كاش كه فردا رو مي ديدم
Bm F#m A Em G Bm.
با تو عشق آمد و گم شد هر چه بود زير و زبر شد لحظه ها خالي و خسته زندگي بيهوده تر شد
F# G A Bm F#m G A Bm
گفتي از عشقم حذر كن چه بد كردم نكردم فكر آزار و خطر كن چه بد كردم نكردم
[ ( F# – Em ) 4 – ( D ) 4 – Bm ]
Bm F# Em F# G Bm Em F# Bm
عشق اولين تو بودي با تو من عشق و شناختم اي تو عشق آخرينم رفتي و درد و شناختم
Bm Em F#m G Bm Em F# Bm.
با تو من عشق و شناختم با تو من زندگي ساختم از كسي گلايه اي نيست اگه باختم به تو باختم
.
گفتي از ...
Bm F# Em F# G Bm Em F# Bm
هر كسي پس از تو آمد خلوت منو به هم زد تو رو باز به يادم آورد اگه از عاطفه دم زد
Bm Em F#m G Bm Em F# Bm.
هر كسي پس از تو آمد خلوت منو به هم زد سرنوشت من نبوده سرنوشتي كه رقم زد
.
روز اول ...
 
 
دانلــــود