موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » دانلود آکورد داریوش به نام شمع مهتاب هستید!

امروز پنجشنبه 06 آبان 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

دانلود آکورد داریوش به نام شمع مهتاب

دانلود آکورد داریوش به نام شمع مهتاب
دانلود آکورد شمع مهتاب از داریوش
 
داريوش
4/4
Em B C D Em
تو اون شام مهتاب كنارم نشستي عجب شاخه گل وار به پايم شكستي
Em D C D Em
قلم زد نگاهت به نقش آفريني كه صورت گري را نبود اينچنيني
B7 Am C D Em
پري زاد عشق و محاسا كشيدي خدا را به شور تماشا كشيدي
Am Bdim E7 Em Am Em Am Em
2( تو دونسته بودي چه خوش باورم من شكفتي و گفتي از عشق پرپرم من
Em D Fmaj Am
تا گفتم كي هستي تو گفتي يه بي تاب تا گفتم دلت كو تو گفتي كه درياب
Am Bdim E7 Em Am Em Am Em
قسم خوردي بر ما كه عاشق تريني توي جمع عاشق تو صادق تريني
Em D Fmaj Am
همون لحظه ابري رخ ماه و آشفت به خود گفتم اي واي مبادا دروغ گفت
Em B C D Em
گذشت روزگاري از اون لحظه ناب كه معراج دل بود به درگاه مهتاب
Em B C D Em
درون درگه عشق چه محتاج نشستم تو هر شام مهتاب به يادت شكستم
B7 Am C D Em
تو از اين شكستن خبر داري يا نه هنوز شور عشق و به سر داري يا نه)
Em B C D Em
هنوزم تو شبهات اگه ماه و داري من اون ماه و دادم به تو يادگاري
 
 
دانلــــود