موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » دانلود آکورد آهنگ رضا صادقی هستید!

امروز دوشنبه 26 مهر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

دانلود آکورد آهنگ رضا صادقی

دانلود آکورد آهنگ رضا صادقی
دانلود آکورد آهنگ رضا صادقی به نام چیزی نگو قسم نخور
چيزي نگو
رضا صادقي
4/4
[ Em – Dm – Em – Dm – Em – G – F – Em ] 2
F C Em C Em F C Em C Em
چيزي نگو قسم نخور تمومه حرفات يه دروغه كسي نگفت خودم ديدم خونه قلب تو شلوغه
Em Dm Em F Dm F A Dm F C Em Am
چيزي نگو ليا قتت عشق مقدسم نبود حس مي كنم نبوديو بودنتم يه قصه بود
[ Em – Dm – Em – Dm – Em – G – F – F – G – G – Dm – Em ] 2
Em Am Em
تو ديگه مردي و اين حرف آخر بزار عشق تو از خاطرم بره
Em Dm F C Em
فكر مي كردم قلبت مال منه اما انگار صد شاخه مي پره
Em Am Em
اسمت و پاك كردم از تو دفترام بي خودي قسم نخور ديگه سخته برام
Em Dm F C Em
تو رو باور داشتم و مي خواستمت چرا آتيش كشيدي همه باورام
Em Am Em
كسي نگفت بهم من خودم ديدم اما راستشو بخواي يه چيزي رو نفهميدم
Em Dm F C Em
چرا وقتي تو رو از عشق خالي ديدم جاي گريه به حالت مي خنديدم
Em Am Em
شايدم واسه اينه كه ديگه بي ارزشي واسه همه عروسك نمايشي
Em Dm F C Em
تو كه مي گذري از اون همه عشق لياقت نداري ديگه با من باشي
 
دانلــــود