موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » دانلود آکورد ابی به نام محتاج هستید!

امروز پنجشنبه 06 آبان 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

دانلود آکورد ابی به نام محتاج

دانلود آکورد ابی به نام محتاج
دانلود pdf آکورد محتاج از ابی
 
 
محتاج
ابي
Cm Bb Cm Bb Cm
امروز كه محتاج تو ام جاي تو خاليست فردا كه مي آئي به سراغم نفسي نيست
Cm Bb Ab Bb
در من نفسي نيست نفسي نيست در خانه كسي نيست
Cm Gm Fm Bb Cm Bb Cm Bb
نكن امروز را فردا بيا با ما كه فردائي نمي ماند كه از تقدير و فال ما در اين دنيا كسي چيزي نمي داند
Cm Bb Cm Bb Fm Cm
تا آئينه رفتم كه بگيرم خبر از خود ديدم كه در آن آئينه هم جز تو كسي نيست
Cm Bb Cm Bb Fm Cm
من در پي خويشم به تو بر مي خورم اما در تو شده ام گم به من دسترسي نيست
Cm Bb Cm Fm Cm Bb Cm Bb Cm
نكن امروز را فردا دلم افتاده زير پا بيا اي نازنين اي يار دلم رو از زمين بردار
Cm Bb Cm Fm Cm Bb Cm Bb Cm
در اين دنياي وا نقصا توئي تنها منم تنها نكن امروز را فردا بيا با ما بيا با ما
Cm Bb Cm Bb Fm Cm
امروز كه محتاج تو ام جاي تو خاليست فردا كه مي آئي به سراغم نفسي نيست
Cm Bb Cm Fm Cm Bb Cm Bb Cm
در اين دنياي نا هموار كه مي بارد به سر آوار به حال خود مرا نگذار رهايم كن از اين تكرار
Cm Bb Cm Fm Cm Bb Cm Bb Cm
در اين دنياي وا نقصا توئي تنها منم تنها نكن امروز را فردا بيا با ما بيا با ما
Cm Bb Cm Bb Fm Cm
امروز كه محتاج تو ام جاي تو خاليست فردا كه مي آئي به سراغم نفسي نيست
Cm Bb Cm Bb Fm Cm
آن كهنه درختم كه دلم غرق يه برف است حيثيت اين باغ منم خار و خسي نيست
 
 
 
دانلــــود