موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » دانلود آکورد اندی به نام ای ایران هستید!

امروز شنبه 06 آذر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

دانلود آکورد اندی به نام ای ایران

دانلود آکورد اندی به نام ای ایران
دانلود pdf آکورد ای ایران اندی 4/4
اي ايران
اندي
4/4
Em Am Cmaj7 Em
اي ايران اي مرز پر گهر اي خاكت سر چشمه هنر
Em Dm G Em F G Dm Em F Em Am Em
دور از تو انديشه ددان پا ينده ماني تو جاودان
Am Dm6 Dm7 Dm Em
اي دشمن ار تو سنگ خاره اي من آهنم
Em Dm Am
جان من فداي خاك پاك ميهنم
Em Am Dm Em Am Dm
مهر تو چون شد ريشه ام دور از تو نيست انديشه ام
Em G F G Am F G Am Em G
در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما پاينده باد خاك ايران ما
دانلــــود