موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » جناس-جناس تام(آموزش ترانه سرایی و تکست نویسی) هستید!

امروز شنبه 06 آذر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

جناس-جناس تام(آموزش ترانه سرایی و تکست نویسی)

جناس-جناس تام(آموزش ترانه سرایی و تکست نویسی)

جناس ها در آمورش ترانه سرایی

واج آرایی در ترانه سرایی فصل چهارم قسمت سوم

 

جناس در جناس تام ، تمام صامت‌ها و مصوت‌های دو کلمه یکسان هستند ، اما معنی آنها با یکدیگر متفاوت است. به عبارتی دیگر، واژگانی که دو بار در یک بیت یا عبارت به کار می‌روند و هر بار معنایی متفاوت از آنها برداشت می‌شود ، متجانس‌اند.

 

مثال 1 : خرامان بشد سوی آب "روان" / چنان چون شده باز یابد "روان"

"روان" در مصرع اول به معنی جاری و درمصرع دوم به معنی جان و روح است 

مثال 2 : دست تو تو دسته زنجانه / وقتی دست ما دسته زنجانه 

زنجان در مصرع اول منظور زن مورد علاقه یا دوس دختر مورد علاقه هست و در مصرع دوم به معنای شهر زنجان است 

مثال 3 : ترجیح میدیم بگن اوباشیم / تا عین تو گرد و تو خالی مث اُ باشیم 

اوباشیم در مصرع اول به معنی اراذل و خلاف کار و در مصرع دوم اُ (o) انگلیسی منظور شده 

 

خرید بهترین پکیج جامع ترین آموزش ترانه سرایی در ایران