موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » واج آرایی در ترانه سرایی هستید!

امروز شنبه 06 آذر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

واج آرایی در ترانه سرایی

واج آرایی در ترانه سرایی

آموزش اصول ترانه سرایی(تکست نویسی) 

واج آرایی در ترانه سرایی فصل چهارم قسمت دوم

 

واج آرایی به تکرار یک حرف صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می‌شود به گونه‌ای که طنین آن در گوش بر جای بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش از سخن شود.

مثال 1 : رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار / دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

واج آرایی با تکرار صامت (س)

 

مثال 2 : من اهل عملم بعد عربدم مساله علناً نه بعداً کسی نیست که نداشته باشه اثرم

واج آرایی با تکرار (ع)

مثال 3 : حالا منو ورقه روی ورقه قلمه روی تنمه عرقِ

واج آرایی با تکرار (ق)

 

خرید بهترین پکیج جامع ترین آموزش ترانه سرایی در ایران