موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » تشبیه(آموزش ترانه سرایی و تکست نویسی) هستید!

امروز شنبه 06 آذر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

تشبیه(آموزش ترانه سرایی و تکست نویسی)

تشبیه(آموزش ترانه سرایی و تکست نویسی)

 تشبیه در آمورش ترانه سرایی

واج آرایی در ترانه سرایی فصل چهارم قسمت پنجم

تشبیه عبارت است از مانند کردن چیزی به چیز دیگر به علت وجود شباهت هایی بین آن دو . این آرایه به کرات در هر دو نوع شعر استفاده میشود و زیبایی خاصی به شعر میبخشد . استفاده از تشبیهات مختلف در عین زیبایی ، دشواری چندانی در به کار بردنشان نیست به همین دلیل ما حتی در صحبت های روزانه نیز از تشبیهات مختلف استفاده میکنیم .

 

مثال 1 : یاد و خاطرش باز دوباره تش (تهش ، آخرش) ، رابطه خوندست با تو فاتحش ، پس بیا دوتایی خاکش کنیم ، پاک کن و بیار اصلا پاکش کنیم

منظور از خاکش کنیم و پاکن بیار پاکش کنیم ، فراموشی و از یاد بردن خاطره هاست ، از یاد بردن افکار و خاطرات قبلی رو به پاک کردن با پاک کن و خاک کردن (دفن کردن) تشبیه کرده

 

مثال 2 : بند دیویست گرم گوشت لای پاشی ؟ خودتو میخواد یا خودتو با یه ماشین؟

مصرع اول آلت تناسلی رو به گوشت لای پا و کل مصرع رو به شهوت رانی تشبیه کرده ، و در مصرع دوم مشاین رو به مادیات و کل مصرع رو به پول پرستی و علاقه به پول تشبیه کرده

خرید بهترین پکیج جامع ترین آموزش ترانه سرایی در ایران