موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » دانلود آکورد افشین مقدم به نام مسافر هستید!

امروز یکشنبه 02 آبان 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

دانلود آکورد افشین مقدم به نام مسافر

دانلود آکورد افشین مقدم به نام مسافر

دانلود آکورد افشین مقدم به نام مسافر

 

4/4
[ Gm – Eb+7 – Gm6 – Eb+7 – Gm ] 2 [ Gm – Eb – Cm(X2) – F – F7 – Bb – Gm ] 2 [ Bb – Gm ] 2
D7 Gm D7 Gm
روزي كه مي خواستم از شهرمون برم
G Gm D7 Gm Cm
پيش هزاران چشم تو گريه مي كردي
Gm D7 Gm Cm
مي گفتي با حسرت ديگه بر نمي گردي
Gm Adim7 D7 Gm7 Gm+7 Gm
گفتم كه عمر سفر اين كوتاهه كوتاهه گفتي كه ياد من هميشه با تو همراهه
Gm Adim7 D7 Gm7 Gm+7 Gm
گفتم مبا دا جاي من را ديگري گيرد گفتي كه منتظر نشستن آخرين راهه
D7 Gm D7 Gm
هايم حالا كه برگشتم با آرزو
G Gm D7 Gm Cm
دست قشنگ تو در دست من سرده
Gm D7 Gm Cm
تو مي گه نگاه كاشكي كه برگرده
Gm Cm7 Cm+7 Cm Gm7 Gm+7 Gm
دل را اگر دادي به ديگري بگو بگو از من تو پيدا كردي بهتري بگو بگو
Gm Cm7 Cm+7 Cm Gm7 Gm+7 Gm
دل را به اين و آن سپردن خود بود گناه از بام من مي خواي كه بپري بگو بگو
 
 
 
 
 
دانلــــود