موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » دانلود رایگان نت هستید!

امروز پنجشنبه 06 آبان 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

دانلود رایگان نت برای مبتدیان

دانلود رایگان نت برای مبتدیان

اگر شما میخواهید نواخت و یا یادگیری موسیقی را آغاذ کنید قطعا برای تمرین به تعدای نت نیاز دارید تا بتوانید آنها را بنوازید و یا از آنها استفاده کنید.

(این نت ها دارای 10 سبک متفاوت میباشد)

 

دانلــــود