موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » دانلود آکورد افشین به نام ایران من هستید!

امروز دوشنبه 26 مهر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

دانلود آکورد افشین به نام ایران من

دانلود آکورد افشین به نام ایران من

دانلود آکورد افشین به نام ایران من در ریتم 4/4 با آکورد  [ Fm(X2) – Eb(X2) – Db – Db(X1/2) – Eb(X1/2) – Fm ]

[ Fm(X2) – Eb(X2) – Bbm7 – Bbm7(X1/2) – Eb(X1/2) – Fm ]

 

 
خفته بر خون آبه غم ايران من اي دريغ از غرش شيران تنگستان من
Fm Bbm7 Eb Db Fm
تير و شلاق رداي خواب هم خونان من ( زخم گوله بر دل ياران من ) 2
تكضرب [ Csus4 – C – C6 – C ]
C7 Bbm Fm C7 Fm
هموطن برخيز تو اي غمخوار من دست تو دشنه بدوش گيتار من
F Fm Eb Db Fm C7 Bbm
نقش كنيم بر كوچه ها با خون خويش جان دهم اما نميرد خاك من
C7 Fm Bbm Db Fm C7 Bbm
نقش كنيم بر كوچه ها با خون خويش جان دهم اما نميرد خاك من
Eb Db Fm Eb Db Fm
تشنه ام تشنه آبها ي شما لم عا شقم عا شق ريگها ي كو يرم
Fm Bbm7 Eb Db Fm
آرزوم مردن در روز بزرگه ( سنگ قبرم باشه از البرز پيرم ) 2
.
خفته بر خون آبه ...
 
 
 

 

دانلــــود